MATERIAALIPANKKI

Mikä on arvokasta? - Arvojen selkiyttämisharjoituksia

Tekijäorganisaatio(t)
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Tekijä / tekijät:
Huttunen Lea, Lillunen Anu, Kurttio Tuovi, Järvilehto Laura
Sijainti (URL-osoite)
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4952/4v_mikaonarvokastaA5_lowres.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2011
Kuvaus
Mikä on arvokasta- vihkosessa on muutamia arvojen selkiyttämiseen tähtääviä harjoituksia. Niiden tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan omia arvojaan sekä luoda tilanteita arvojen punnitsemiseen ja uudelleenarviointiin. Erilaisten mielipiteiden takana vaikuttavien arvojen tutkiminen puolestaan auttaa ymmärtämään ja kunnioittamaan toistenkin näkemyksiä. Arvot ohjaavat valintojamme tai ovat itsessään toimintamme päämääriä. Pohjimmiltaan koko elämämme rakentuu arvojen varaan. Opasta voi tilata Ympäristökoulu Polulta.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku