Kestävän elämäntavan oppiminen - Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin

Tekijäorganisaatio(t)
Opetushallitus
Tekijä(t)
Loukola Marja-Leena
Sijainti (URL-osoite)
http://www.oph.fi/download/46869_Kestava_elamantapa.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2007
Kuvaus
Käsikirjan tarkoitus on tarjota ideoita kestävän kehityksen opetukseen ja sitä täydentävän ja konkretisoivan toimintakulttuurin kehittämiseen. Julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten johdolle, opettajille ja koko muulle henkilöstölle sekä koulutuksen järjestäjille. Se johdattaa myös opiskelijoita tiedonlähteille. Käsikirjassa kuvataan lyhyesti prosessia, jonka kautta koulun ja oppilaitoksen oma kestävän kehityksen ohjelma rakentuu. Kirjaan on koottu keskeisimmät lähteet, joissa on ohjausta, tarkistuslistoja, työkaluja ja kriteereitä ohjelman laatimiseen.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta

Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku