MATERIAALIPANKKI

Yhteinen käsitys. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto.

Tekijäorganisaatio(t)
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Tekijä / tekijät:
Nikodin, Joanna, Kokkonen Annukka, Viberg Katja, Lindberg Samuli
Sijainti (URL-osoite)
https://docplayer.fi/2948768-Yhteinen-kestavan-kehityksen-kasvatuksen-ja-koulutuksen-sanasto-ja-kaytannot.html
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2013
Kuvaus
Käsitys hankkeessa syntynyt sanasto, joka sisältää ympäristökasvatuksen keskeisimmät ja yleisimmin käytetyt käsitteet. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto on työkalupakki, jonka avulla kentän toimijat voivat puhua yhteisistä asioista samoilla käsitteillä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku