MATERIAALIPANKKI

Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Sijainti (URL-osoite)
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/wp-content/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2013
Kuvaus
E-kirja käsittelee kulttuuri-identiteettiin, kulttuurisiin oikeuksiin, kulttuurin muutokseen sekä kulttuuriperintöön liittyviä näkökulmia. Teoksessa kirjoittavat 36 asiantuntijaa pureutuvat artikkeleissaan kulttuurisesti kestävän kehityksen keskeisiin teemoihin ja lukujen välissä on myös kysymyksiä lukijan pohdittavaksi. Teoksessa kerrotaan myös, mitä kulttuurisesti kestävä kehitys tarkoittaa kasvatuksen näkökulmasta ja esitellään Kulttuurin vuosikello -verkkomateriaali, joka on laadittu päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille kulttuurisesti kestävän kasvatuksen tueksi.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku