MATERIAALIPANKKI

Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Sijainti (URL-osoite)
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/wp-content/uploads/2015/04/Kulttuuri-identiteetti_ja_kasvatus.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus
E-kirja sisältää tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia liittyen kulttuuri-identiteetin merkitykseen kotoutumista tukevan kasvatuksen näkökulmasta. Kirja antaa tärkeää tietoa kaikille lasten ja nuorten asioiden parissa työskenteleville kulttuuri-identiteetin merkityksestä huomioiden maahanmuuton ohella Suomessa jo pitkään asuneet vähemmistöt. Tämän kirjan avulla kasvattajia ja muita lasten ja nuorten parissa toimivia halutaan kannustaa huomioimaan kulttuuriset oikeudet, kulttuuri-identiteetti ja kulttuuriperintökasvatuksen rooli yhä moninaistuvassa Suomessa.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku