MATERIAALIPANKKI

Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Tekijä / tekijät:
Grönholm Inari, Piironen Liisa, Tarjanne Liisa
Sijainti (URL-osoite)
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-content/uploads/2015/09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Ruotsinkielinen versio

Julkaisuvuosi
2010
Kuvaus
Kulttuuripolku-oppaan tarkoituksena on tukea opettajan työtä kulttuuriympäristökasvatuksessa. Inkoon kulttuuriympäristössä seikkailevalla polulla tutustutaan omaan elinympäristöön, sen kansanperinteeseen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin ja maisemiin. Oman lähiympäristön tuntemus tukee lasten ja nuorten ympäristösuhteen ja kulttuuri-identiteetin muotoutumista. Oppimisympäristönä on oppilaan oma kotiseutu. Opas sisältää tehtäviä, joista osa soveltuu ennakkotehtäviksi ja osa itse kierroksen jälkeen tehtäviksi.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Uusimaa
Inkoo
Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku