MATERIAALIPANKKI

Suomen Linnat oppimateriaali

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Tekijä / tekijät:
Grönholm Inari, Piironen Liisa, Kallioinen Heidi
Sijainti (URL-osoite)
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/suomen-linnat-kerhomateriaali/
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

PowerPoint materiaali

PDF materiaali

Lisämateriaali: Narrin tarinoita (PDF)

LIsämateriaali: Narrin tarinoita (PowerPoint)

Julkaisuvuosi
2011
Kuvaus
Suomen linnat -materiaali on kohdennettu ensisijaisesti kerhojen ohjaajille ja opettajille, mutta kerholaiset ja oppilaat voivat myös ohjatusti tutustua sivustoon. Aineisto koostuu tehtäväehdotuksista, tehtävien taustatiedoista, kuvamateriaalista ja teko-ohjeista. Opettaja tai kerhon ohjaaja voi valita aiheista kulloinkin parhaiten ohjaukseensa ja opetukseensa soveltuvat osiot. Kokonaisuuksia toteutettaessa opetusta voidaan eriyttää siten, että oppilaat tai kerholaiset suorittavat eri tehtäviä, joista kootaan kokonaisuus. Jokainen voi kertoa omasta työstään ryhmälle. Osa tehtävistä soveltuu ryhmä- tai parityöskentelyyn.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku