MATERIAALIPANKKI

Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Tekijä / tekijät:
Virén Hanna, Peltonen Lari
Sijainti (URL-osoite)
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2011
Kuvaus
Romanien reitit -oppimateriaali kertoo yhden vähemmistökulttuurin, Suomen romanien vaikutuksista suomalaiseen kulttuuriperintöön ja yhteiseen elinympäristöömme. Aineistossa kerrotaan romanien vaiheikkaasta historiasta ja seurataan romanien reittejä maaseudulla ja kaupungeissa. Romanien reitit ‑aineisto haastaa oppilaan soveltamaan tietojaan ja kohtaamaan omat asenteensa ja ennakkoluulonsa. Romanien reitit -oppimateriaalia voi käyttää joko internetissä, tai opettaja voi vaihtoehtoisesti tulostaa tehtäväsivut oppilaille.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku