MATERIAALIPANKKI

Oppitunti skeittipuistossa

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Sijainti (URL-osoite)
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/oppitunti-skeittipuistossa/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2011
Kuvaus
Aineisto tutustuttaa lukijan skeittipuistoon oppimisympäristönä. Skeittikulttuuri on hyvin rikasta - videot, valokuvaus, kuvataide ja esimerkiksi vaatesuunnittelu ovat kiinteitä osia skeittaajan arkea. Skeittipuisto voi olla myös oppimisympäristö – oppimiseen soveltuva paikka koululuokan ulkopuolella. Tutustuminen skeittipuistoon antaa oppilaille uusia näkökulmia urbaaniin kaupunkiympäristöön. Tehtävät ovat sovellettavissa
kaikkiin skeittipuistoihin.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku