MATERIAALIPANKKI

Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Sijainti (URL-osoite)
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/wp-content/uploads/2015/04/MP_julkaisu_web.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus
Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa-julkaisussa kerrotaan mitä maailmanperintökasvatus on, miksi se on tärkeää, mitkä ovat sen tavoitteet ja kuinka toteuttaa sitä käytännössä. Maailmanperintökasvatus on maailmanperintökohteisiin liittyvien arvojen, tietojen ja taitojen välittämistä. Maailmanperintökasvatuksen avulla oppilaille kerrotaan ihmiskunnan yhteisestä luonnon- ja kulttuuriperinnöstä. Sen avulla myös kannustetaan lapsia ja nuoria suojelemaan yhteistä perintöämme.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku