MATERIAALIPANKKI

Kunnon kulttuuriympäristöt

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Sijainti (URL-osoite)
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/wp-content/uploads/2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus
Kulttuuriympäristö kätkössä & Kulttuuriympäristö uusin silmin

Kulttuuriympäristö uusin silmin -osion tehtävissä harjoitellaan eri aistien käyttämistä, yksityiskohtien ja kokonaisuuksien havainnointia, saadaan uutta tietoa lähiseudun liikunta- ja urheiluympäristöistä sekä tehdään omannäköinen liikunta- ja urheiluympäristöihin liittyvä teos. Osio koostuu kolmesta tehtäväkokonaisuudesta (A, B, C), joita voi myös yhdistellä. Näkökulmaa muuttamalla tehtäväkokonaisuudet sopivat eri oppiaineiden opetukseen. Materiaali soveltuu käytettäväksi perusopetuksessa ja tehtävien vaikeusastetta voi myös muuttaa eri ikäisille sopivaksi.

Kulttuuriympäristö kätkössä -osiossa kulttuuriympäristöä havainnoidaan geokätköilyn avulla. Geokätköily tarjoaa haasteita ja ongelmia oppijoiden ratkaistavaksi ja aktivoi omatoimiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Geokätköily kehittää kulttuuriympäristön lukutaitoa sekä edistää suhteen muodostumista lähellä olevaan kulttuuriympäristöön. Osio koostuu kolmesta tehtäväkokonaisuudesta (A, B,
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku