MATERIAALIPANKKI

Siida - koululaistehtäviä

Tekijäorganisaatio(t)
Metsähallituksen luontopalvelut
Luontokeskus ja Saamelaismuseo Siida
Sijainti (URL-osoite)
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2010
Kuvaus
Siida on Inarin saamelaismuseon ja Ylä-Lapin luontokeskuksen yhteinen rakennus Inarin kirkonkylällä. Siidan näyttelyt kertovat, kuinka saamelainen alkuperäiskansa ja
pohjoisen luonto ovat sopeutuneet elämään äärirajoilla. Perusnäyttelyiden tehtävämateriaali on jaettu teemoittain: vuoden kierto, eliöiden sopeutuminen pohjoiseen, lumi, metsä ja lisääntyminen. Miellekartat ovat erityisesti opettajien työkaluja, joista voi muokata tehtäviä esimerkiksi ryhmätöihin. Tehtäviä laadittaessa on
pyritty huomioimaan sekä saamelaisalueen omat koululaiset että kauempaa tulevat vieraat.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Lappi
Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus SIIDA, Inari
Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku