Retkeile roskatta - roskattoman retkeilyn opasteet

Tekijäorganisaatio(t)
Metsähallituksen luontopalvelut
Tekijä(t)
Tanninen Pasi, Taskinen Keijo, Leinonen Seppo
Sijainti (URL-osoite)
http://www.luontoon.fi/documents/10550/381528/roskattomanretkeilynopasteet.pdf/1dde2232-07da-4816-b69e-b4f8ae7a5c07
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus
Hauskasti kuvitettu aineisto, joka opastaa roskattomaan retkeilyyn.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta
Ympäristön tila
Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku