Vastuullinen kuluttaja ja yrittäjä

Tekijäorganisaatio(t)
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Tekijä(t)
Kokko Ilona
Sijainti (URL-osoite)
http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/yrittajyyskasvatus/katso_kaleidoskooppiin/vastuullinen_kuluttaja_ja_yrittaja.pdf
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen kokonaisuudessaan

Julkaisuvuosi
2007
Kuvaus
Materiaali sisältää 9 harjoituskokonaisuutta, jotka käsittelevät mm. omaa kulutusta, kestävää kehitystä, kuluttajan vastuuta ja roolia sekä kulutusyhteiskuntaa. Tehtävät havainnollistavat miten osallistuvan ja yritteliään kansalaisen keskeisiin taitoihin kuuluu kyky tiedostaa oma vastuu sekä vaikutusmahdollisuudet. Harjoitukset ovat osa Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opasta.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta
Ympäristön tila
Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku