MATERIAALIPANKKI

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

Ympäristöverkko

Tekijäorganisaatio(t)
TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio
Tekijä(t)
Ranta Pertti, Sipari Jouko, Pesonen Katja, Nieminen Marjo, Huhtamäki Jukka, Mäkimattila Timo, Vilen Jukka .
Sijainti (URL-osoite)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_etusivu.html
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Tehtäviä Ympäristöverkkoon liittyen

Julkaisuvuosi
1999
Kuvaus
Tutustutaan Tampereen seudun kaupunkiluontoon, metsätyyppeihin, kasveihin ja eläimiin tietoiskujen sekä niihin liittyvien tehtävien kautta. Lisäksi sivuilla on toiminnallisia projektitöitä sekä maastossa toteutettavia harjoituksia. Otsikon "kuvia Tampereelta" alta löytyy kattava listaus alueen eläin- ja kasvilajeista. Ympäristöverkko-sivusto on rakennettu TTKK/DMI/Hypermedialaboratorion ympäristökasvatuksen pilotissa.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta
Ympäristön tila
Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku