MATERIAALIPANKKI

Kestävä arki tehdään yhdessä - Kestävän elämäntavan vahvistaminen varhaiskasvatuksessa

Tekijäorganisaatio(t)
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Tekijä / tekijät:
Elena Lehtimäki, Anu Kaila, Chantal Arokanto, Elsa Rintala, Anniina Puurtinen
Sijainti (URL-osoite)
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulu/opetusmateriaalit/kestava_arki_varhaiskasvatuksessa
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2022
Kuvaus
Kestävä arki tehdään yhdessä - Kestävän elämäntavan vahvistaminen varhaiskasvatuksessa.

Sivusto sisältää aikuisille suunnattuja alustuksia (H5P) sekä opetusmateriaaleja ja toimintavinkkejä varhaiskasvatukseen.
Teemoina: vesi, energia, kiertotalous, resurssiviisaus ja kaupunkiviljely.

Materiaalit on tuotetty Opetushallituksen rahoittamassa koulutushankkeessa 2020-2021.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku