MATERIAALIPANKKI

Globaalit vesivarat -oppimiskokonaisuus

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen ympäristökeskus SYKE
Tekijä / tekijät:
Susanna Jerneberg, Taitto: Erika Varkonyi
Sijainti (URL-osoite)
https://www.vesi.fi/wp-content/uploads/2021/11/eduwater-globaalitvesivarat-opettajanopas2021.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Suomessa riittää makeaa vettä, mutta mikä on tilanne muualla maailmassa? Miksi meidän tulisi olla huolissamme vedenkäytöstämme? Tässä oppimiskokonaisuudessa perehdytään makean veden jakaantumiseen ja riittävyyteen globaalisti. Lisäksi pohditaan mitä haasteita makean veden käyttöön liittyy tulevaisuudessa. Makea vesi on elinehto, mutta maailmassa on edelleen ihmisiä, joilla on pulaa puhtaasta makeasta vedestä. Veden riittävyyteen vaikuttavat niin paikalliset olosuhteet kuin meidän valintamme täällä Suomessakin. Pahimmillaan vesipula voi johtaa valtioiden välisiin konflikteihin.

Oppimiskokonaisuudessa makeaa vettä ja siihen liittyviä haasteita käsitellään tietotekstien ja tehtävien kautta. Tehtävät soveltuvat eri oppiaineisiin ja eri ikäryhmille aina alakoulusta yläkouluun ja lukioon. Erillisen taustatekstin avulla opettajan on helppo lähteä rakentamaan vesiaiheista opetusta. Monet tehtävistä soveltuvat käytettäväksi oppitunneilla myös sellaisenaan.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku