MATERIAALIPANKKI

Virtuaalikuva: Hulevesien kulkeutuminen ja haitta-aineet

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen ympäristökeskus SYKE
Tekijä / tekijät:
Vesikko Ljudmila, Piirros: Erika Varkonyi
Sijainti (URL-osoite)
https://www.vesi.fi/animaatio-1-hulevesien-haitta-aineet/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Virtuaalikuvasta voi tutkia hulevesien haitta-aineita ja niiden kulkeutumista vesistöön. Kuvan eri osia klikkaamalla voi selvittää tarkemmin eri haitta-aineita (roskat, kiintoaines, metallit, kemikaalit, ravinteet, öljyt) ja niiden päätymistä hulevesiin. Kuvan tutkiminen soveltuu nuorimmille oppilaille opettajajohtoisesti toteutettuna.

Kuvaa voi tutkia sellaisenaan tai siihen liittyviä kysymyksiä löydät Hulevedet -oppimiskokonaisuuden PDF-oheismateriaalista sivulta 25.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku