MATERIAALIPANKKI

Hulevedet -oppimiskokonaisuus

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen ympäristökeskus SYKE
Tekijä / tekijät:
Mustonen Anna-Riina, Taitto: Erika Varkonyi
Sijainti (URL-osoite)
https://www.vesi.fi/wp-content/uploads/2021/11/eduwater-hulevedet-opettajanopas2021-1.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Oppimiskokonaisuus tutustuttaa oppilaat hulevesiin ja innostaa havainnoimaan niiden vaikutusta ympäristöön.
Oppimiskokonaisuus koostuu aihetta taustoittavista tietoteksteistä sekä ulkona toteutettavista tutkimus- ja toimintatehtävistä.

Materiaaleihin on liitetty opettajan ohjeet ja mallivastaukset. Materiaalit on suunnattu erityisesti peruskoulun ala- ja yläkouluille, ja ne soveltuvat moneen eri oppilaineeseen (BI, GE, FY, KE, YH, AI, MA, KÄ, KU, LI) ja niistä voi koostaa vaikkapa koko koulun ilmiöviikon. Materiaalit soveltuvat käytettäväksi kokonaisuutena tai erillisinä tehtävinä.

Tutkimustehtäviä:
-Tutki hulevesiä: Mitä päätyy hulevesikaivoon?
-Tutki lumen puhtautta
-Tutki lähipuron tai -ojan virtausta

Toimintaa ja liikuntaa:
-Valokuvaa hulevesien kulkureittejä
-Hulevesisuunnistus
-Hulevesijumppa

Virtuaalikuvia, lehtiartikkeli, maisemasuunnittelua, tarinointia...:
-Tutki hulevesiä virtuaalikuvasta
-Lehtiartikkeli: Hulevedet aiheuttivat kellarin tulvimisen
-Suunnittele unelmiesi hulevesikoste
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku