MATERIAALIPANKKI

Tehtävä: Tiedonhaku ja laji-laskut

Tekijäorganisaatio(t)
Tampereen luonnontieteellinen museo
Tekijä / tekijät:
Elo Riikka, Kumpulainen Tomi
Sijainti (URL-osoite)
https://cdn.laji.fi/files/checklists/2020/Lajiluettelo%202020_Checklist2020.pdf
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Suomen lajilista 2020, Taulukko 1 (katso sivut 9-10)

Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Suomen luonnossa esiintyy yli 40 000 lajia. Kuinka paljon näistä on selkärankaisia? Entä selkärangattomia, kasveja tai sieniä? Lähdemateriaalin (s. 9-10) lajien lukumäärälistasta voi tehdä piirakka- tai pylväsdiagrammin, joiden avulla oppii hahmottamaan luonnon monimuotoisuutta, taksonomiaa ja systematiikkaa perustuen ajantasaiseen tietoon. Materiaali sopii myös matematiikan aiheeksi ja tehtävän voi tehdä taulukkolaskentaohjelmalla, kuten Excel (vaatii ohjelmalisenssin), Libre Office Calc (ilmainen ohjelma) tai Google Sheetillä (toimii netissä Google-tilillä, ilmainen). Tehtävän voi tehdä opettajan johdolla, itsenäisesti tai ryhmätyönä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku