MATERIAALIPANKKI

Tehtävä: Koko luokan kokoelma

Tekijäorganisaatio(t)
Tampereen luonnontieteellinen museo
Tekijä / tekijät:
Elo Riikka, Kumpulainen Tomi
Sijainti (URL-osoite)
https://cutt.ly/ZRDro3X
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Kokoelman esittely -video

Puiden siementen keräys -video

Tehtävämoniste

Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Luonnontieteellisissä museokokoelmissa säilytetään luonnosta kerättyjä eliönäytteitä, joista osa on hyvin vanhoja. Nykyään monien lajien (esim. rauhoitetut) keräämistä säädellään lailla ja jokamiehenoikeuksilla. Kokoelma- ja puiden siemenet -videot (kesto 8 ja 5 min.) esittelevät luonnontieteellisiä eliönäytteitä ja niiden keräämistä. Tehtävämonisteen avulla kerrataan jokamiehenoikeudet ja tehdään "Koko luokan kokoelma". Videot katsottavissa Vapriikin Facebook-sivulla (katsominen ei vaadi kirjautumista).
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku