MATERIAALIPANKKI

Kasvun maisemia - Uusia näköaloja nuorten kanssa työskentelyyn

Tekijäorganisaatio(t)
Luode -hanke
LUT University
Tekijä / tekijät:
Toim. Kuhalampi Anja, Laakso Hilkka, Hakoköngäs Eemeli
Sijainti (URL-osoite)
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/162252/Kasvun%20maisemia%20%e2%80%93%20Uusia%20n%c3%a4k%c3%b6aloja%20nuorten%20kanssa%20ty%c3%b6skentelyyn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
LUODE - luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä hankkeen julkaisu.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku