MATERIAALIPANKKI

Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa

Tekijäorganisaatio(t)
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
Tekijä / tekijät:
Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa -hanke
Sijainti (URL-osoite)
https://dialogikasvatus.fi/material/kulttuuri-ja-katsomusdialogi-ymparistokasvatuksessa/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Materiaali käsittelee kulttuuri- ja katsomusdialogia ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Se sisältää oppaan, videotallenteet oppaan julkaisuseminaarista sekä ohjeet dialogiharjoitteen tekemistä varten.

Materiaalia voi käyttää itseopiskelumateriaalina. Se antaa tarjoaa näkökulmia kasvattajille oman ajattelun laajentamiseen ympäristökasvatukseen liittyvissä kulttuuri- ja katsomusdialogitaidoissa.

Materiaali soveltuu myös ryhmätyönä tehtävän dialogiharjoituksen aineistoksi. Yhdessä voidaan valita tietyt videot tai oppaan kappaleet tutustuttavaksi ja niiden herättämien ajatusten pohjalta voidaan käydä dialogisia keskusteluita.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku