MATERIAALIPANKKI

Lähivedet tutuksi happea opiskeluun! - webinaaritallenne 20.8.2021

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen ympäristökeskus SYKE
Tekijä / tekijät:
Jari Silander, Matti Lindholm, Petri Ekholm, Sanna Saari, Ljudmila Vesikko, Kai Myrberg, Sari Väisänen, Eija Rantajärvi
Sijainti (URL-osoite)
https://www.youtube.com/watch?v=a2IIgysRZzw
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

SEVIRA-hanke oppimismateriaali linkit

Itämeriportaali josta uusin veteen liittyvä aineisto löytyy

Vesiin liittyvä oppimateriaali SYKEstä ilmestyy tähän saavutettavaan sivustoon eri hankkeista

EDUWATER hankeen sivusto jossa mm. mikromuoveista oppimiskokonaisuuksia peruskouluun

Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Webinaarissa esiteltiin veteen liittyviä, SEVIRA ja EDUWATER -hankkeissa tuotettuja opetuskokonaisuuksia opettajille Happea opiskeluun lähiveden rannalta -webinaarin.

Tilaisuus antoi eväitä opettajille, jotka kaipaavat käyttöönsä uutta ja käytännön läheistä opetusmateriaalia. Tallenne webinaarista on nyt katsottavissa
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku