MATERIAALIPANKKI

Ravintoketjut ja -verkot ekosysteemissä

Tekijäorganisaatio(t)
Tampereen luonnontieteellinen museo
Tekijä / tekijät:
Elo Riikka, Kumpulainen Tomi
Sijainti (URL-osoite)
https://cutt.ly/CQNtwxD
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Toiminnallinen tehtävämoniste (PDF A4, kaksi sivua) on tulostettava ja ilmainen materiaali, joka ekosysteemikuvan ja pohdintatehtävien kautta opettaa hahmottamaan ekosysteemin eri osia (tuottajat, kuluttajat, pedot, selkärangattomat, pölyttäjät, maaperäeläimet, ravinteiden kierto, yhteyttäminen) ja sen ravintoketjuja ja -verkkoja. Tehtävä on suunnattu 5-6. luokille, mutta sopii opetuksen kaikille tasoille edistämään systeemiajattelua ja biodiversiteetin ymmärtämistä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku