MATERIAALIPANKKI

Perhoset ja sitsontiaiset

Tekijäorganisaatio(t)
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
Sijainti (URL-osoite)
https://lastu.fi/menetelmat/perhoset-ja-sitsontiaiset/
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Perhoset ja sitsontiaiset -materiaalin tavoitteena on taiteen keinoin avata silmät ja antaa tietoa luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiseen, hoitamiseen ja suojelemiseen vahvistaen samalla lasten luonto- ja ympäristösuhdetta.

Lastun tuottama materiaalipaketti on tarkoitettu opettajille, kasvattajille ja ohjaajille hyönteisaiheen käsittelyyn kouluissa, varhaiskasvatuksessa, kerhoissa ym. oppimisympäristöissä. Materiaali sisältää harjoituksia ja tehtäviä, joiden avulla tutustutaan yhdessä hyönteisten ihmeelliseen maailmaan kaikin aistein ja eri taiteenlajeja hyödyntäen, mm. kuvataide, sanataide, kädentaidot, valokuvaus, musiikki.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku