MATERIAALIPANKKI

Naturens under - biodiversitet för grundskolan

Tekijäorganisaatio(t)
FEE Suomi
Tekijä / tekijät:
Soinnunmaa Pihla
Sijainti (URL-osoite)
https://vihrealippu.fi/sv/biodiversitet/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Naturens mångfald håller på att utarmas överallt i världen och detta utgör tillsammans med klimatförändringen till de största globala problemen just nu. Därför är det speciellt viktigt att lära barn och unga vad biodiversitet är, varför den är viktig och hur man kan beskydda den. Den här handboken lockar oss att lägga märke till och ta hand om biodiversiteten, naturens mångfald, både nära oss och på andra sidan jordklotet. Handboken stöder också målen i de nationella läroplanerna som handlar om att öva in hållbara färdigheter och att observera och uppskatta naturen. I handbokens första del behandlas biodiversiteten som ett fenomen med hjälp av pedagogiska tips och synvinklar. I den andra delen skrider man till verket och går igenom många sätt som man kan använda för att väcka intresset för och ta vara på biodiversiteten i skol- och dagismiljö. I slutet av guiden finns det några små historier som lockar barnen och ungdomarna till att bekanta sig mer ingående med några olika naturmiljöer i Finland.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku