MATERIAALIPANKKI

Lasten luontovuosi

Tekijäorganisaatio(t)
Hämeen ammattikorkeakoulu
Heli Rajamäki
Tekijä / tekijät:
Fält Päivi, Hirvonen Maria, Piispanen Matti, Rajamäki Heli
Sijainti (URL-osoite)
https://mappa.fi/user_content/0336efbdb279ac2c6f4d9f0987740473c10b3f88
Siirry materiaaliin   2
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Lasten luontovuosi -materiaalikokonaisuus auttaa lapsia tutustumaan luontoon ja tekemään huomioita ympäristöstään. Samalla tutustutaan myös jokamiehenoikeuksiin. Materiaalit on jaettu vuodenaikojen mukaan ja jokaiselle vuodenajalle on tulostettavat tehtävämonisteet lapsille ja vinkkimateriaalit keskusteluun, tutkimiseen ja leikkeihin ohjaajille. Materiaalin avulla voi suunnitella lapsille ohjelmaa luontoretkille tai pihalle, ja sitten palata aiheisiin myöhemmin keskustelun ja tehtävien äärellä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku