MATERIAALIPANKKI

Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen - kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Tekijä / tekijät:
Väänänen, Anna, Tuominen Jaakko
Sijainti (URL-osoite)
http://kulttuurinvuosikello.fi/polkujakulttuuriseenkestavyyteen/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Opetusmateriaalin tavoitteena on tuoda oppilaille näkyväksi kulttuuriperintö ja erilaiset kulttuuriympäristöt sekä herättää kiinnostusta niitä kohtaan. Oppimateriaalin harjoitukset vahvistavat oppilaiden ymmärrystä kulttuurisesta moninaisuudesta, parantavat kulttuuriympäristön lukutaitoa ja tukevat oppilaiden kulttuuri-identiteetin rakentumista.


Tarvittava aika: 45–90 min tai koko koulupäivä/teemapäivä.

Harjoituksissa käytetään menetelmiä ja toimintatapoja, jotka tukevat ilmiöpohjaista oppimista ja opetuksen siirtämistä luokkahuoneen ulkopuolelle.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku