MATERIAALIPANKKI

Kosteikkokortit. Tietoa ja vinkkejä kosteikkoluonnosta ja sen auttamisesta

Tekijäorganisaatio(t)
Liminganlahden luontokeskus
Hydrologia-Life
Tekijä / tekijät:
Metsähallitus Luontopalvelut
Sijainti (URL-osoite)
https://julkaisut.metsa.fi/fi/julkaisut/show/2470
Siirry materiaaliin   1
Liitemateriaalit

Hydrologia-LIFE -hankkeen netisivut

Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Suot, purot, rantaniityt ja järvet kannattaa pitää kunnossa, sillä niitä tarvitsevat monet kasvit ja eläimet. Ihmisille kosteikot merkitsevät puhdasta vettä, marjamaita ja monipuolisia retkeilykohteita. Kosteikkokortit antavat vinkkejä, miten jokainen voi auttaa kosteikkoluontoa ja saada iloa ja hyötyä itselleenkin.
TIETOKORTIT:
1) Marjasuot takaisin
2) Riistasuot kuntoon
3) Suometsästä apua kuivuneelle suolle
4) Laiduntajat avuksi rantaniityille
5) Auta luontoa: pelaa ja pelasta
6) Purot takaisin kaloille ja kalastajille
7) Suoluonto on hyödyksi monille
8) Järvet kuntoon yhteisvoimin
9) Kosteikot kuntoon talkoilla
10) Koulupäivä kosteikolla
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku