MATERIAALIPANKKI

Merkityksellinen luontopaikka

Tekijäorganisaatio(t)
Luonto ja Tunteet -hanke
Tekijä / tekijät:
Koivula Leena
Sijainti (URL-osoite)
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Tehtävässä harjoitetaan läsnäolo- ja kuuntelutaitoa siten, että jokainen tulee aidosti kuulluksi. Tehtävä toimii alustuksena mille tahansa vuorovaikutustaitoja edellyttäville harjoituksille. Tehtävä soveltuu myös vilkkaan ryhmän rauhoittamiseen. Tehtävä tarjoaa hiljaisemmille osallistujille rauhallisen tilan ilmaista ajatuksia.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku