MATERIAALIPANKKI

Huoli puoliksi

Tekijäorganisaatio(t)
Luonto ja Tunteet -hanke
Lasten ja nuorten taidekeskus / Villa Arttu
Tekijä / tekijät:
Laaksonen Nina, Koivula Leena
Sijainti (URL-osoite)
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Tehtävässä opitaan kuvanlukutaitoa sekä kuvien tulkintaa. Ympäristöhuoli-kuvat toimivat myös oman identiteetin rakentajina. Oppilas ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksiä omassa ympäristössään sekä globaalissa maailmassa. Työskentelyn tarkoituksena on keventää mielen käsiteltävänä olevaa taakkaa ja vahvistaa psyykkistä kestävyyttä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku