MATERIAALIPANKKI

Vaikuttajat

Tekijäorganisaatio(t)
Luonto ja Tunteet -hanke
Tekijä / tekijät:
Koivula Leena, Tekla Tierala, Meeri Savolainen, Satu Leinonen, Nina Laaksonen
Sijainti (URL-osoite)
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Tavoite on keventää opiskelijoiden ympäristöhuolta ja vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa. Opiskelijat tutustuvat inspiroiviin henkilötarinoihin oman oppiaineensa näkökulmasta. Oppitunnin aluksi tehdään harjoitus, joka vahvistaa luottamusta omiin kykyihin.

Materiaali on helposti sovellettavissa oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.

Oppiainekohtaiset tavoitteet esitellään Open ohjeissa, joka löytyy omana pdf-tiedostona sivulta.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku