MATERIAALIPANKKI

Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!

Tekijäorganisaatio(t)
Luonto ja Tunteet -hanke
Tekijä / tekijät:
Koivula Leena
Sijainti (URL-osoite)
https://www.luontojatunteet.fi/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Testaa luontosuhteesi! -testiä voi hyödyntää ersimerkiksi oppitunnin aluksi orientaationa aiheeseen tai oppitunnin lopuksi kevennyksenä. Testi soveltuu myös käytettäväksi yhteisen keskustelun pohjana. Testin kysymykset herättelevät pohtimaan, millainen on oma suhde luontoon ja mahdollisesti myös sitä, millainen sen haluaisi olevan.

Testi soveltuu kaikille ikäryhmille lapsista aikuisiin. Osallistujilla olisi hyvä olla oma puhelin ja netti käytössä. Testi löytyy luontojatunteet.fi etusivulta.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku