MATERIAALIPANKKI

Nollapäästöpäivän oppimateriaali yläkouluihin ja toiselle asteelle

Tekijäorganisaatio(t)
Lasten ja nuorten säätiö
Tekijä / tekijät:
Peltola Sara
Sijainti (URL-osoite)
https://www.nuori.fi/nollapaastopaiva/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Nollapäästöpäivä on kansainvälinen teemapäivä, jonka tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kiinnittää huomiota omien valintojemme aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin ja herätellä tekemään kestävämpiä kulutusvalintoja.

Oppimateriaali on suunnattu erityisesti peruskoulun vuosiluokille 7.–9. luokille, mutta se soveltuu myös lukio-opetukseen. Materiaalin parissa voi viettää yhden oppitunnin, kokonaisen teemapäivän tai vaikka useamman viikon työskentelyjakson.

Oppimateriaali koostuu tuntisuunnitelmasta ja valmiista opettajan PowerPoint-esityksestä. Mukana myös nuorten ilmastoaktiiveiden videoita.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku