MATERIAALIPANKKI

AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta

Tekijäorganisaatio(t)
Luokanopen ilmasto-opas
Tekijä / tekijät:
Anna Muotka, Aino Kinni
Sijainti (URL-osoite)
https://luokanopenilmasto-opas.fi/opetusmateriaalit/luokat-1-2/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
"AAPA - Tarina lapsesta ja ilmastonmuutoksesta" on Luokanopen ilmasto-oppaan vuosiluokille 1-2 suunnattu ilmastokasvatusmateriaali. Materiaali sisältää ääneen luettavan Aapa-tarinan, tarinan kuvituksen diaesityksenä sekä tarinaan liittyviä 1.-2. luokille sopivia tehtäviä. Materiaalin käyttöoppaasta löytyvät sekä ilmastokasvatuksen tavoitteet että yhteydet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Tarinan kautta lapsi tutustutetaan ilmastonmuutoksen käsitteeseen, sen syihin ja seurauksiin lapsen kokemusmaailma huomioon ottaen. Tarinassa keskitytään luomaan toiveikasta tunnelmaa ja painotetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistoimia.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku