MATERIAALIPANKKI

Ympäristökasvatus - Kestävän tulevaisuuden käsikirja

Tekijäorganisaatio(t)
Essi Aarnio-Linnanvuori
Tekijä / tekijät:
Cantell, Hannele, Aarnio-Linnanvuori, Essi ja Tani, Sirpa
Sijainti (URL-osoite)
https://www.ps-kustannus.fi/Hannele-Cantell/Ympäristökasvatus.html
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Ympäristökasvatus — Kestävän tulevaisuuden käsikirja käsittelee ympäristökasvatuksen perusteita. Tarkastelussa ovat niin ympäristöön liittyvien asenteiden ja arvojen muodostuminen kuin osallisuus ja toiminta ympäristön puolesta.

Kirja on perusteos jokaiselle opettajalle, opettajaopiskelijalle ja kasvattajalle. Kirjan avulla lukija saa haltuunsa alan peruskäsitteet ja pääsee pohtimaan kestävän tulevaisuuden erilaisia näkökulmia ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksullista
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku