MATERIAALIPANKKI

Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä

Tekijäorganisaatio(t)
Oikeusministeriö
Justitieministerie
Sijainti (URL-osoite)
https://yhdenvertaisuus.fi
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Justitieministeriets databank om likabehandling och icke-diskriminering

Data base maintained by the Ministry of Justice contains information and tools of equality and nondiscrimination

Julkaisuvuosi

Kuvaus
MITÄ YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA?
Tietoa lainsäädännöstä, toimijoista ja oikeussuojakeinoista.
YHDENVERTAISUUS-SUUNNITTELU
Oppaita ja työkaluja yhdenvertaisuuden arviointiin ja suunnitteluprosessiin.
HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Esimerkkejä hyvistä yhdenvertaisuuden edistämisen tavoista
+ linkki OPAS YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEEN (pdf)
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku