MATERIAALIPANKKI

Kuva lihan määrän kasvusta maapallolla

Tekijäorganisaatio(t)
Luonnontieteellinen keskusmuseo, LUOMUS
Tekijä / tekijät:
Barnosky, Anthony; Luomus
Sijainti (URL-osoite)
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/lihanmaara_kuvaaja_0.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Kuva lihan määrän kasvusta maapallolla.Tehty tieteellisen julkaisun pohjalta. Kuvasta näkyy villieläinten, kotieläinten ja ihmisten määrä kiloina.
Kuvasta voi nähdä miten ilmaston muuttuminen ja ihmisen kasvava saalistuspaine romahdutti eläinten määrää. Maanviljelyksen kehittyminen alkoi vähitellen kasvattaa sekä ihmisten että kotitalouseläinten määrää. Lopulta fossiilisten polttoaineiden laajamittainen käyttöönotto kymmenkertaisti lihanmäärän maapallolla.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku