MATERIAALIPANKKI

Muutosta ilmassa - erään lajin tarina

Tekijäorganisaatio(t)
Luonnontieteellinen keskusmuseo, LUOMUS
Tekijä / tekijät:
Teksti: Satu Jovero, Laura Hiisivuori ja Anni Granroth Valokuvat: Salla Mehtälä Sarjakuvat: Seppo Leinonen
Sijainti (URL-osoite)
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/natura_juttu_taitto_final.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus
Ilmaston muutoksen ja oman lajimme tarinat kytkeytyvät keskeisesti toisiinsa. Tämä helppotajuinen juttu ilmestyi Natura 2/2016 lehdessä ja soveltuu hyvin lähdemateriaaliksi opetukseen. Pohjautuu Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) Muutosta ilmassa -näyttelyyn ja eri tutkimuslähteisiin.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku