MATERIAALIPANKKI

Bella Barkborres skogsbok

Tekijäorganisaatio(t)
Natur och Miljö
Tekijä / tekijät:
Nordling Emilia
Sijainti (URL-osoite)
https://www.naturochmiljo.fi/lar-dig-mer/vara-publikationer/bella-barkborre/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Bella Barkborres äventyr bjuder på fakta i lämpliga portioner och vackra tecknade bilder.

Bella Barkborre talar direkt till barn i lågstadieåldern och för dem med ut på upptäcktsfärder i olika skogstyper. Barnen lär sig känna igen många arter, men får samtidigt en insyn i att värdet av en skog inte enbart kan mätas i pengar eller stockar. Värdet för oss alla finns i artrikedomen och variationen i naturskogarna.

Texten som är skriven av biologen Emilia Nordling är kryddad med roliga fakta om skogsnaturen. De fina teckningarna av Cara Knuutinen, som också har illustrerat böckerna om Saga Blom, hjälper barnen att känna igen djur och växter som de stöter på.


Pris: 5 €/st, inkl. postning inom Finland. För tillfället skickar vi inte beställningar utomlands.
Lärare: Vill du beställa många böcker (t.ex. en klassuppsättning), får du 10 st för 30 € eller 20 st för 50 € inkl. postning inom Finland.

Boken är tryckt på vattenfast papper (man kan alltså ta med den ut i skogen även om det regnar) och är spiralbunden. S
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksullista
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku