MATERIAALIPANKKI

Random Acts of Kindness – luo maailmaan hyvää mieltä!

Tekijäorganisaatio(t)
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Sijainti (URL-osoite)
https://toivoajatoimintaa.fi/random-acts-of-kindness/
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Oppilaan ohje

Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Kaupan myyjälle hymyileminen, kaverin kehuminen tai avun tarjoaminen tuntemattomalle. Pienetkin iloa ja hyvyyttä lisäävät teot voivat parantaa maailmaa! Teot ovat arvokkaita itsessään, mutta niillä voi olla suurempiakin vaikutuksia sekä omalle hyvinvoinnillemme että kestävämmän maailman ja elämäntavan rakentamisessa. Lue Toivoa ja toimintaa -hankkeen toimintamallista hyvien tekojen tekemiseen liittyvää taustatietoa sekä vinkkejä hyvien tekojen toteuttamiseen. Malliin liittyy myös oppilaan ohje yllätyshyvyyteen.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku