MATERIAALIPANKKI

100 ideaa tiedepainotteisille leireille

Tekijäorganisaatio(t)
Kalle Pitkänen
Tekijä / tekijät:
Kalle Pitkänen
Sijainti (URL-osoite)
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/100-ideaa-tiedepainotteisille-leireille/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Tähän työhön on koottu 100 ideaa alakouluikäisten tiedepainotteisille leireille osana Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekasvatus-kurssia. Leirien onnistumisen kannalta oleellista on ryhmän tutustuminen ja ryhmäytyminen, joten aloitan esittelemällä tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä. Sen jälkeen esittelen tiedonaloittain jaetusti ideoita toteutettaviksi. Aloitan biologiaan liittyvistä aktiviteeteista ja etenen maantieteeseen, kemiaan, fysiikkaan sekä matematiikkaan. Välillä on hyvä liikkua enemmän, joten esittelen lopuksi vielä sopivia liikunnallisia aktiviteetteja.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku