MATERIAALIPANKKI

Etä­ope­tus­ta hel­pot­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja: vir­tu­aa­li­met­sä, ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vät ja tut­ki­ja­vi­deot

Tekijäorganisaatio(t)
Helsingin yliopisto
Sijainti (URL-osoite)
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/etaopetusta-helpottavia-materiaaleja-virtuaalimetsa-matematiikan-tehtavat-ja-tutkijavideot?fbclid=IwAR1o7yxT7B1yUO4v7d-J6SlspHogKRiHCYqadqqAraoaFfz2d5wmfbtVaX4
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Paketti Helsingin yliopiston eri yksiköiden, tutkijoiden tai yhteistyöhankkeiden tuottamista materiaaleista ja tehtävistä, jotka sopivat etäopetukseen.
Mukana mm.
- Ku­via, kart­to­ja, kir­jo­ja ja teh­tä­väi­deoi­ta
- Sääk­si­ka­me­rat ja vir­tu­aa­li­met­sä bio­lo­gian tun­neil­le
- Vi­deo­sar­ja luon­non mo­ni­muo­toi­suu­des­ta
- Vas­tauk­sia las­ten tie­de­ky­sy­myk­siin
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku