MATERIAALIPANKKI

Hyvän mielen metsäkävelyt

Tekijäorganisaatio(t)
Mieli ry
Suomen Mielenterveysseura
Suomen metsäkeskus
Sijainti (URL-osoite)
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%C3%B6-ja-luonto/hyv%C3%A4n-mielen-mets%C3%A4k%C3%A4velyt
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2013
Kuvaus
Hyvän mielen metsäkävelyt vievät sinut luonnon lumoon jokaisena neljänä vuoden aikana. Metsässä stressi lievenee ja mieli virkistyy. Videot pohjautuvat Suomen Metsäkeskuksen ja Suomen Mielenterveysseuran vuonna 2013 tekemään Hyvän mielen metsäkävelyt -hankkeeseen.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku