MATERIAALIPANKKI

Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit

Tekijäorganisaatio(t)
Metsähallituksen luontopalvelut
Tekijä / tekijät:
Suomen luontokeskus Haltian luontokasvattajat
Sijainti (URL-osoite)
https://haltia.com/fi/luontokoulu/omatoimiselle-luontoretkelle/etaopetusmateriaalit/
Siirry materiaaliin   2
Liitemateriaalit

Då skolorna är stängda p.g.a. coronaepidemin erbjuder Haltias naturskola tips, uppgifter och material för distansundervisning inom naturskolans teman friluftsliv, skogsnaturen och fåglarnas vår. Målgruppen för uppgifterna är elever i årskurs 5-9.

Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Koulujen siirryttyä etäopetukseen koronaepidemian takia, Haltian luontokoulu tarjoa opettajille vinkkejä, tehtäviä ja valmiita materiaaleja etäopetukseen luontokoulun teemojen mukaisesti. Tehtävien kohderyhmä on 5.-9.-luokat.
Retkeilytaitoihin liittyviä materiaaleja löytyy mm. jokamiehenoikeuksista, retkieväistä, kerrospukeutumisesta ja karttamerkeistä.
Metsäluontoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyen löytyy materiaaleja mm. keväthavainnoinnista, puulajeista, luontopoluista, lahopuista ja ötököistä.
Lintujen kevääseen liittyen löytyy materiaaleja muun mm. lintujen laulusta, pesinnästä ja muutosta.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku