MATERIAALIPANKKI

Naturewatch Suolla

Tekijäorganisaatio(t)
WWF Suomi
Sijainti (URL-osoite)
https://wwf.fi/app/uploads/p/2/4/u2nod2bbspaavogiunysxve/nw_suolla.pdf?filename=Naturewatch%20Suolla.pdf
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Naturewatch Suolla -tehtävät auttavat ymmärtämään suon ja sen eliöiden vuorovaikutusta sekä arvostamaan suota elinympäristönä ja osana suomalaista kulttuuria. Tehtäväpaketti koostuu suoretken tehtävistä sekä muutamasta aiheeseen johdattelevasta tehtävästä koulussa. Mukana on myös kysymyspohja kotona tehtävää haastattelua varten. Suotarina Indonesiasta –tehtävä antaa suokokemuksille globaalia ulottuvuutta ja sopii vaikkapa kotitehtäväksi.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku