MATERIAALIPANKKI

Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen

Tekijäorganisaatio(t)
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Sijainti (URL-osoite)
https://openruokaopas.fi/biologian-ja-maantieteen-opettajien-liiton-materiaaleja-etaopetukseen/?fbclid=IwAR1PWXtWYczjJ0eRI1-zHBtoezPJydEUeM_9NEJOODif6m_XaYxQVLsp5qo
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Tälle sivulle on kerätty Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeissa tuotettuja materiaaleja, jotka sopivat etäopetukseen ja myös olemassaolevia materiaariaaleja on kehitetty etäopetukseen paremmin sopivaksi. Materiaalia löytyy etenkin seuraavista teemoista: ilmastonmuutos, globaali vastuu, vastuullinen ruoka ja ruuantuotanto, vastuullinen kuluttaminen, vaikuttaminen sekä maaperä osana ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi on tuotettu materiaalia eliökokokoelmien tekemisen tueksi.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku