MATERIAALIPANKKI

Earth Hour -esitys

Tekijäorganisaatio(t)
WWF Suomi
Sijainti (URL-osoite)
https://wwf.fi/app/uploads/2/r/b/4w7qupwq3v3rq7hfv4yfaz/earth-hour-esitys-oppitunnille_wwf.pdf?swpmtx=f8f0ff7f958a22b7bf5e5cb505359a2b&swpmtxnonce=d0f3b6e675?filename=Earth%20Hour%20-esitys%20oppitunnille.pdf
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Esityksen muistiinpanot

Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Ilmastonmuutosta, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä omia vaikutusmahdollisuuksiamme käsittelevä esitys, jossa paljon kuvia ja havainnollistavat tehtävät.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku