MATERIAALIPANKKI

Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!

Tekijäorganisaatio(t)
Metsähallituksen luontopalvelut
Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
Sijainti (URL-osoite)
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407
Siirry materiaaliin   3
Liitemateriaalit

Ruotsinkielinen versio: Elevcentrerade utflykter och lärande i skogen!

Englanninkielinen versio: Exploring the Forest with Student-centred learning!

Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Tämä materiaali tarjoaa työkaluja ja tehtäviä suunnitella oppilaslähtöinen retki, jonka aikana oppilaat oppivat metsästä ja retkeilystä heitä innostavilla tavoilla siten. Jokaisella on aktiivinen ja osallistuva rooli. Oppilaslähtöisyyden hyötyjä ovat oppimiseen sitoutuminen, motivaatio, innostus, kuulluksi tuleminen, yhteinen kehittäminen ja kehittyminen. Oppijat kokevat tällöin oppimisprosessin omakseen ja sitoutuvat osallistumaan siihen. Materiaali on tuotettu Suomen luontokeskus Haltian luontokoulussa osana Erasmus+ Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places (NANOL) -hanketta www.nanol.org.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku